Welkom bij Nu-coaching.

NU-Coaching heeft zich ontwikkeld tot een landelijk opererend Adviesbureau Verzuim en Inzetbaarheid. Bij onze advisering en begeleiding van zowel werkgever als werknemer werken wij naar een WIN-WIN situatie.
Onze visie is gebaseerd op de positieve psychologie en de positieve gezondheid. De positieve psychologie focust zich op positieve ervaringen en kwaliteiten van mensen.

In de positieve gezondheid wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Wij bieden individueel maatwerk en sluiten de trajecten aan op de huidige situatie, ongeacht de uitgangspositie van werknemer.

Waarom NU-Coaching.

De wereld verandert in economisch, demografisch, politiek en niet in de laatste plaats in technologisch opzicht. Snelle technologische veranderingen doen een steeds groter beroep op het aanpassingsvermogen en de veerkracht van zowel de organisatie als haar mensen. Sommigen kunnen het tempo bijbenen, anderen haken af of vallen uit.

NU-Coaching vindt het belangrijk dat iedereen mee kan blijven doen en wil hier een bijdrage aan leveren. Wij kijken met een bedrijfskundige blik en bekijken elke situatie op zich, zoals nu met de COVID-19-pandemie, het thuiswerken en de bijbehorende technologische veranderingen.

Testimonials.

Uit het klanttevredenheidsonderzoek van Erkend Adviesbureau blijkt dat de opdrachtgevers/ cliënten zich positief uitspreken over de maatwerktrajecten van NU-Coaching BV. Ook over de samenwerking met NU-Coaching BV worden positieve reacties gegeven. Gevraagd naar de sterke kanten noemen opdrachtgevers verschillende punten. Het meedenken met de organisatie en het inspelen op ontwikkelingen zijn belangrijke punten. Ook de integriteit is als zeer positief ervaren. De te behalen doelstelling(en) van het advies zijn goed overgenomen, zowel in het voortraject, de uitvoering en in de dagelijkse praktijk. De kwaliteit en deskundigheid van de coaches worden vermeld als sterke punten. De adviezen zijn veelal op de praktijk gericht. De uitslag van de klanttevredenheid is dan ook over de grote lijnen als uitstekend aangemerkt.

“Maureen is een betrokken en deskundige coach. Zij spreekt de taal van de mensen die ze begeleid. Weet deze in de juiste stand te krijgen. Kijkt ook naar de gezinssituatie en betrekt deze, zo nodig, bij het traject. Qua samenwerking is Maureen makkelijk bereikbaar en zijn afspraken zo gemaakt.”

“Maureen Does, is voor mij zeer positief, ze ondersteunt, adviseert en begeleidt mij, ik heb er goede ervaring bij, hartelijk dank.”

“Als re-integratiecoach kan ik Maureen zeker aanbevelen. Ze heeft heeft mij in een korte tijd ondersteund. Ze doet haar werk met passie en heeft genoeg inlevingsvermogen om snel tot de kern van het probleem te komen en zo tot een praktische oplossing te komen.”

“Maureen is een rustige, enthousiaste coach en mens.
Zij kijkt niet alleen naar de uiterlijkheden, maar luistert tussen de regels door, voelt en reflecteert op een heel prettige manier.
Zij vindt blinde vlekken en durft er ook de vinger op te leggen, ondanks weerstand. Integriteit en respect staan hoog in haar vaandel!”

“In 2010 heb Maureen leren kennen. Als student kunstzinnig coach en na werkzoekende zorgcoach. Wij hebben enkele gesprekken gevoerd. Ik heb haar leren kennen als iemand die snel tot de kern komt en een (probleem) praktische aanpakt.
Heerlijk verhelderend  Ik denk hier zeer positief op terug !”

Tijd voor Actie?

Call Now Button