Onze Aanpak.

Door onze jarenlange ervaring hebben wij met verschillende cases te maken gehad. Hierdoor hebben wij zowel een brede als een helikopterview ontwikkeld, en kunnen wij daardoor zeer goed inzoomen en inspelen op specifieke situaties.

Een goedlopend bedrijf is gebaat bij gezonde en gelukkige medewerkers. Tevreden en betrokken werknemers verhogen de productiviteit en verzuimen minder. De werkgever kan hier veel aan bijdragen. Door een integraal beleid en pro-actief te handelen kan verzuim zoveel mogelijk voorkomen en/of verkort worden. Onze ervaring is dat er vaak op het laatst pas een 2e Spoor traject wordt ingezet, vooral ter voorkoming van een loonsanctie. Vaak is het dossier inmiddels voor beide partijen een hoofdpijndossier geworden en is de kans op het vinden van een passende baan een stuk kleiner geworden. De eerdere inzet van een re integratiecoach kan de schadelast en daarmee de kans op instroom in de WIA aanzienlijk beperken.

Door preventie en ook arbozorg goed te regelen, kunt u zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving en voldoet u ook aan de Arbowetgeving. Er zijn verschillende deskundigen die u al dan niet verplicht kunt inschakelen. NU-Coaching is gespecialiseerd in het weer in beweging brengen van uw medewerker, ongeacht de uitgangssituatie. Wij kijken met een bedrijfskundige blik, werken vraaggericht en bieden altijd maatwerk. 

Het Preventie Onderzoek 2017 laat zien dat een integrale blik vaak ontbreekt bij de verschillende aanbieders. Een onafhankelijke, deskundige sparringpartner voor u en uw medewerkers kan hierbij helpen.