Uw vraag.

NU-Coaching is specialist arbeidsmobiliteit. Wij brengen en houden werknemers en organisaties in beweging. Naast loopbaanbegeleiding richt NU-Coaching zich ook op advisering en begeleiding bij verzuim. De begeleiding is zowel gericht op het werk fit maken en houden,  als op het vinden en behouden van een passende baan. Het vergroten van veerkracht, vitaliteit en eigen regie op gezond en plezierig werken staan voor ons centraal.

Onze missie is om ondernemers en hun werknemers bewuster te maken van de verschillende aspecten die een rol spelen bij een effectieve balans tussen werk, gezondheid en inzetbaarheid. Een goedlopend bedrijf is gebaat bij gezonde en gelukkige werknemers. Tevreden en betrokken werknemers zijn vaak productiever en verzuimen meestal minder. De werkgever kan hieraan bijdragen door voor een gezonde en veilige werkomgeving te zorgen. NU-Coaching informeert, inspireert en begeleidt bij het vergroten van de eigen regie op vitaal en met plezier werken.

Wij kijken samen met u naar de toekomst en denken mee. Daar waar de mens de vitale factor is en niet een kostenpost. Waar er een integrale aanpak van het personeelsvraagstuk binnen de strategie verankerd moet zijn. Wij stellen u de juiste vragen om tot een sluitend geheel te komen. Want als werkgever bent u samen met uw werknemer verantwoordelijk voor de inzetbaarheid de werknemer.

Wij werken voor diverse partijen, denk hierbij aan UWV, arbodiensten, brancheverenigingen, bedrijven, en ook particulieren.