Outplacement.

NU-Coaching heeft ruime ervaring met vrijwillige en gedwongen werk naar werk trajecten, zgn outplacementtrajecten. Wij ondersteunen ook bij de keuze van om -en bijscholing, coaching en/of het opdoen van werkervaring via stages of vrijwilligerswerk. Door ons grote netwerk kunnen wij diverse partners inschakelen om de juiste stappen te zetten.

Als werkgever kunt u werknemers bij (dreigend) ontslag een outplacementtraject aanbieden. Daarin krijgt de werknemer begeleiding bij het zoeken naar een nieuwe baan. Bij outplacement komen de werkgever en werknemer meestal overeen dat er opzoek wordt gegaan naar nieuw werk via een vaststellingsovereenkomst. In de ‘oude’ functie bij de werkgever blijven is niet meer mogelijk of wenselijk. Een outplacementtraject kan ook deel uitmaken van het sociaal plan bij een reorganisatie.

Het outplacementtraject van NU-Coaching wordt geheel op de situatie en behoefte afgestemd van de werkgever en werknemer en bestaat in hoofdlijnen uit de volgende fasen:

  1. Verwerking van het ontslag
  2. Zelfonderzoek en arbeidsmarktoriëntatie op basis van een persoonlijk zoekprofiel
  3. Actief benaderen van de arbeidsmarkt.

Vrijwel alle outplacementkandidaten komen uiteindelijk aan een passende baan. Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.