Preventie Burnout.

Werkdruk ontstaat wanneer er geen goede afstemming is tussen de capaciteiten en/of behoeften van de persoon enerzijds en de aard van het werk. Werkdruk is wat anders dan het druk hebben op je werk. Zolang de werknemer het aan kan, hoeft het niet tot problemen te leiden. Als de balans tussen de werkbelasting en de belastbaarheid,wat de werknemer aan kan, verstoord raakt, spreekt men van werkdruk. Wanneer psychische overbelasting door werkdruk te lang duurt, kan dit leiden tot klachten en mogelijk verzuim. Er is dan sprake van werkstress. Werkdruk kan dus werkstress veroorzaken, maar dat hoeft niet. Als werkdruk tijdig verminderd of weggenomen wordt, kan werkstress vaak voorkomen worden. Als werkstress chronisch wordt kan dit leiden tot fysieke en mentale uitputting, burnout.

In onderstaand filmpje wordt uitgelegd hoe burnout ontstaat. https://www.youtube.com/watch?v=neD7DevsMnM

Coaching bij Werkdruk en Burnout
Werkdruk en Burnout

Voor wie?
Voor iedereen die het gevoel heeft gedurende lange tijd onder spanning te staan, dreigt uit te vallen of al is uitgevallen.

Hoe?
Individuele coaching, mogelijke onderwerpen:

  • energiebronnen en energievreters
  • kwaliteiten
  • balans werk en privé
  • werkomstandigheden
  • inhoud werk

Resultaat:
Werknemer kan beter omgaan met werkdruk en of kan besluiten dat de huidige functie niet meer passend is of niet meer passend te maken