Preventie Verzuim.

Verzuim is vervelend voor zowel werknemer als werkgever/leidinggevende. Voor basisschoolleiders betekent het regelen van vervanging. Helemaal als het de verwachting is dat het verzuim wat langer gaat duren, breekt er een periode aan van onzekerheid bij alle partijen. De laatste jaren zijn de te nemen stappen die van werknemer en werkgever verwacht worden, als ook de financiële lasten voor de werkgever, enorm gestegen.

Daarnaast is de werkgever ook nog eens verantwoordelijk voor de door hem ingehuurde professionals. Ga er maar eens aan staan!

Een deskundige, onafhankelijke sparringpartner kan dan nuttig zijn.

Voor wie:
Voor werkgevers, leidinggevenden en basisschoolleiders. Voor de basisschoolleiders is er een subsidie Lerend Werken van het vervangingsfonds.

Om verzuim te voorkomen en te verkorten biedt NU-Coaching ook Coaching on the job voor ondernemers en leidinggevenden. Voor werkgevers is het van belang goed zicht te hebben op de werkdrukbeleving en hoe je dat kunt verlagen. Een hoge werkdrukbeleving kan zorgen voor een lage vitaliteit van de organisatie, ongewenst hoog verzuim en een grotere kans op langdurige uitval. Het herkennen van de signalen en die pro-actief oppakken kan verzuim voorkomen of verkorten.

Speciaal voor basisschoolleiders en adjunct basisschoolleiders is er nu de mogelijkheid om voor dit traject subsidie aan te vragen.

Hoe:
Gestart wordt met het inventariseren van de huidige situatie, het bestaande beleid op gebied van inzetbaarheid en verzuim en de huidige verzuimsituaties. De leidinggevende geeft zijn of haar specifieke vraag aan om meer grip te krijgen en te houden op ziekteverzuim. Mogelijke gespreksonderwerpen:

  • Hoe ziet een verzuimbeleid er uit? Wat staat er in een verzuimprotocol?
  • Hoe breng ik mijn medewerker in beweging? Hoe en wanneer voer ik een verzuimgesprek?
  • Hoe ga ik om met frequent verzuim? Hoe voorkom ik langdurig verzuim?Download hier de Folder Subsidie Lerend Werken_nov2016 (1)