Re Integratie.

Arbeidsongeschiktheid, ziekte, werkloosheid of andere privé-omstandigheden kunnen factoren zijn waardoor het arbeidsproces verbroken of onderbroken moet worden. Het hele proces van terugkeer naar werk wordt re integratie genoemd. Een re-integratietraject kan helpen werknemers weer naar eigen of passend werk te begeleiden of om weer een andere baan te vinden.  De persoonlijke situatie van de werknemer bepaalt de te overbruggen afstand tot de arbeidsmarkt. NU-Coaching heeft inmiddels reeds honderden kandidaten begeleid naar passend werk, ongeacht de te overbruggen afstand.

Wordt een werknemer langdurig ziek dan moet deze weer zo snel mogelijk aan passende arbeid worden geholpen. Dit kan binnen het bedrijf van de huidige werkgever of bij een nieuwe werkgever.

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet er eerst worden onderzocht of de werknemer bij zijn huidige werkgever kan terugkeren, in eerste instantie in de eigen functie. Is dit niet mogelijk, dan in een andere functie binnen het eigen bedrijf. Dit wordt ook wel het 1e Spoor genoemd.

Lukt het niet de werknemer bij zijn huidige werkgever aan passende arbeid te helpen, dan moet de werkgever samen met de werknemer op zoek naar passende arbeid bij een andere werkgever. Dit wordt het 2e Spoor genoemd.

In de Wet Verbetering Poortwachter is een stappenplan opgenomen.

Allereerst wordt onderzocht of terugkeer in eigen werk mogelijk is, eventueel met aanpassingen naar de inhoud of de organisatie van het werk. Lukt dit niet dan dient gezocht te worden naar andere mogelijkheden bij de eigen werkgever. Pas als dit niet lukt of binnen 3 maanden niet lijkt te gaan lukken, moet naar passende alternatieven elders op de arbeidsmarkt gezocht worden, via het 2e Spoor.

Kijk ook op onze website advieshet2espoor.nl.