Voorkomen en Herstellen Loonsanctie.

Voorkomen en herstellen loonsanctie
Uiterlijk in de 93e week vraagt uw zieke medewerker een WIA-uitkering aan.

UWV zal eerst het re integratieverslag beoordelen op volledigheid en of u voldaan heeft aan al uw re integratieverplichtingen:
• Is het dossier volledig?
• Zijn de mogelijkheden in het 1e Spoor voldoende onderzocht
• Is er een adequaat 2e Spoor traject ingezet?

Naast begeleiding in het 1e en/of 2e Spoor kijkt NU-Coaching met u mee of het dossier volledig is en of het 1e spoor goed is afgesloten. Bij inzet van het 2e Spoor is het van belang dat er een adequaat traject wordt ingezet en uitgevoerd.

Als UWV oordeelt dat u onvoldoende aan uw re integratieverplichtingen heeft voldaan, dan kunnen ze u een loonsanctie van maximaal 52 weken opleggen. U betaalt dus maximaal nog 1 jaar loon aan uw zieke medewerker. Tot op heden is er slechts 1 loonsanctie aan een opdrachtgever van NU-Coaching opgelegd.

Herstellen van de loonsanctie
Van werkgever wordt verwacht gedurende deze periode de geconstateerde tekortkomingen te repareren. Als reparatieactie in voldoende mate is uitgevoerd, kan er een bekortingsverzoek worden ingediend. Ook als werknemer om medische redenen voor een periode van tenminste 3 maanden geen mogelijkheden tot werken zal hebben en de toekomstmogelijkheden onduidelijk zijn, kan er een bekortingsverzoek worden ingediend.

NU-Coaching heeft zich toegelegd op het zo snel mogelijk herstellen van een loonsanctie. Heeft u een loonsanctie van UWV ontvangen? Wij zorgen er voor dat die zo snel mogelijk wordt hersteld, zodat de loonbetalingsverplichting eindigt. UWV moet binnen 3 weken na ontvangst van het verzoek vaststellen of het verzoek gehonoreerd wordt.