UWV Modulair.

Elk mens is uniek en heeft zijn eigen specifieke behoefte. Daarom is elk Modulair traject van NU-Coaching specifiek op u gericht.

Voor wie

De modulaire re-integratiedienstverlening van UWV is speciaal bedoeld voor mensen met een WIA-, WAO, Wajong- of Ziektewetuitkering. Kortom: ieder die vanuit hun persoonlijke situatie een grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt en nog niet direct toe is aan het Werkfit maken voor de arbeidsmarkt.

Het resultaat

Het traject ‘Participatie interventie’ heeft als resultaat dat u weer in staat bent om deel te nemen aan een breder sociaal netwerk buitenshuis. U bent in weer in staat om zelfstandig activiteiten binnen en buiten uw eigen sociale netwerk te initiëren en te onderhouden.

Het traject  ‘Bevorderen maatschappelijke deelname’ heeft als resultaat dat u aantoonbaar weer deelneemt aan gestructureerde activiteiten in georganiseerd verband. Hierbij valt te denken aan het beoefenen in georganiseerd verband van sport, hobby of andere vrijetijdsbesteding.

Werkwijze

Re-integratiebegeleiding is bij uitstek maatwerk en vraagt om een flexibele inzet van re-integratieactiviteiten. Afhankelijk van uw situatie zullen we u stap voor stap voorbereiden op terugkeer naar de arbeidsmarkt. De arbeidsdeskundige van het UWV bepaalt welke activiteiten en voor hoeveel uur kunnen worden ingezet. De onderdelen die worden aangeboden vanuit de Modulaire re-integratiedienstverlening van UWV zijn: participatie interventie, het bevorderen van maatschappelijke deelname, het praktijkassessment en begeleiding bij scholing. Hieronder leggen wij uit wat de verschillende modules van UWV inhouden.

‘Participatie interventie’
Met deze dienst zullen wij u activeren, zodat u weer zoveel mogelijk zelf de leiding kunt nemen en weer deel gaat nemen aan een sociaal netwerk buitenshuis. (Deze dienst is voor klanten voor wie ‘Werkfit maken’ (nog) niet passend is.)

‘Bevorderen maatschappelijke deelname’
Deze dienst is gericht op het vergroten van uw fysieke en psychische weerbaarheid in relatie tot werk. (Deze dienst is voor klanten voor wie ‘Werkfit maken’ (nog) niet passend is.)

‘Begeleiding bij scholing’
Deze dienst is voor klanten die ondersteuning nodig hebben bij het volgen van een opleiding. Scholing is voor u noodzakelijk om weer aan het werk te kunnen.

Via hier en nu coaching zullen wij u coachen op het anders leren omgaan met belemmerende factoren en zullen wij u stap voor stap begeleiden bij het weer opdoen van positieve ervaringen buitenshuis.

NU-Coaching biedt een brede keuze aan re-integratieactiviteiten, zoals:
Versterken werknemersvaardigheden:
o.a. opbouwen van arbeidsritme op een werkervaringsplek en het weer oefenen van werknemersvaardigheden, zoals het zelfstandig en onder leiding leren werken.

Verbeteren persoonlijke effectiviteit:
Bij persoonlijke effectiviteit is er aandacht voor het leren omgaan met persoonlijke belemmeringen, assertiviteit en het vergroten van het zelfvertrouwen. Dit onderdeel wordt individueel en op maat ingevuld. Dit betekent concreet dat we de volgende opties mogelijk zijn:

  • Individuele coaching
  • Mindfullness
  • Yoga

Loopbaanoriëntatie:
het bepalen van een passende zoekrichting op basis van tests en individuele coaching. Daarnaast is er aandacht voor netwerkvaardigheden om optimaal gebruik te leren maken van uw netwerk.